ΣΙΩΠΗ, Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΑΚΟΥΕΙ | 2009

soba1soba2soba3soba4soba5soba6soba7soba8soba9soba10soba11soba12soba13soba14soba15soba16soba17soba18soba19soba20soba21soba22soba23soba24soba25soba26soba27soba28soba29soba30soba31soba32soba33soba34poster